Selecteer een pagina

OMGAAN MET VERDRIET EN ROUW

Behoefte aan WINDSTILTE

Hoe we omgaan met verdriet en rouw is voor iedereen anders. Maar het blijft vaak te individueel. Bovendien zou de wereld toch even (of nog liever, heel lang) moeten stoppen met draaien zodat iedereen kan beseffen dat er iemand minder is?

Toch gebeurt dat niet. Alles gaat voort. En dat is normaal gezien ok. Maar doordat het verdriet je overheerst wordt alles uit zijn verhouding getrokken. En eigenlijk is dat ook ok.

Op een moment van intens verdriet heb je vooral behoefte aan een stilstand. Tijd nemen voor jezelf om te voelen, om te herinneren en om je verdriet zijn momenten te geven.

tekening verdriet

Bij intens verdriet lijk je afgerold. Bij elke stap kan je je houvast volledig verliezen. Wanneer je verdriet je een hol gevoel geeft, dan heb je behoefte aan warmte en windstilte. 

“Ik voel me vaak koud en alleen. Er lijkt geen uitweg te zijn vanuit mijn gedachtenstroom. Verdriet verteert me soms zo intens dat het oneerlijk lijkt dat anderen kunnen lachen en plezier maken. En dan kruip ik dieper weg. Ik denk dat niemand wil dat ik begin te wenen.”

Wanneer ik zoiets hoor, voel ik dat ook. Omdat ik dat gevoel herken. En dan pas kan ik gaan tekenen, wanneer ik het ook kan voelen. 

Een smallstory is een plek waar kracht en kwetsbaarheid samen komen, bedoeld om je herinneringen tastbaar te maken.

Anders gezegd, wanneer ik een gesprek met mensen heb ter voorbereiding van een smallstory, luister ik goed en voel ik. Ik let op de kleine magische momenten, die jou emotioneren, zacht en warm maken. Ik hoor het verdriet en luister naar bijzonderheden, kleine elementen die doen glimlachen en andere die je hebben verlamd.

Want met een smallstory vertel ik jouw persoonlijk verliesverhaal. Het is een plek waar je verdriet zichtbaar mag zijn, waar je tot rust komt en waar er ook plaats is voor jouw veerkracht. Of voor een laatste boodschap, troostend aanwezig, maar voldoende verscholen om verder te kunnen gaan.

small story pop-up tekening met envelop

Omdat de ‘juiste woorden’ vinden niet altijd eenvoudig is, help ik met een smallstory jouw verhaal te vertellen.

Door middel van een intuïtief en gevoelsmatig proces teken ik wat jij mij wil vertellen, met drie unieke grafiettekeningen in magisch-realistische stijl, één ervan uitgewerkt als een pop-up die recht in je hart springt.

Ik geef jouw eigen verhaal terug in de vorm van een smallstory.