Selecteer een pagina

OMGAAN MET VERDRIET EN ROUW

Behoefte aan WINDSTILTE

Hoe we omgaan met verdriet en rouw gebeurt individueel. De wereld moet even (of heel lang) stoppen met draaien. Het lijkt alsof er niets nog juist is of om de juiste redenen gebeurt. Veel lijkt overbodig of banaal. Alles lijkt uit zijn verhouding getrokken en het verdriet overheerst ons.

Hoe we precies omgaan met een verlies of verdriet in het algemeen is voor iedereen anders. Maar hetgeen we wel met elkaar gemeen hebben is de behoefte aan stilstaan. De tijd nemen om alles te verwerken, binnen te laten komen en zijn eigen moment te geven, daar heeft iedereen nood aan. Dat gevoel of die behoefte noem ik windstilte.

tekening verdriet

‘In de rouw zijn’ klinkt koud en alleen. En zo voelt het op veel dagen. Er lijkt geen uitweg te zijn vanuit mijn gedachtenstroom. Verdriet verteert me soms zo intens dat het oneerlijk lijkt dat anderen kunnen lachen en plezier maken.

Hoe moeten we dan omgaan met ons verdiet?Want is het niet juist in die momenten van spanning dat er vaak kleine maar heel magische momenten ontstaan, die je emotioneren en weer even heel zacht en warm maken?

Met een small story geef ik beeldend een persoonlijk verliesverhaal weer. Vertel mij jouw verhaal en geef het een speciale plaats waar kracht en kwetsbaarheid samen komen.

omgaan met verdriet en rouw editie windstilte pag 2